viết cv hiệu quả

Lời nói dối tồi tệ nên tránh khi viết CV

4b99bac648e06f7d5c6c7ea43b680ce6

Trong trường hợp này, bạn nên trung thực bằng cách thay thế từ “tôi” bằng “chúng tôi”, và chỉ ra khả năng phối hợp công