tìm việc hiệu quả

9 nguyên nhân bạn chưa tìm được việc ưu ý

e5fae7e3ab97951b1ae0e1b5339b31c3

Nhà tuyển dụng tìm thấy những thông tin không phù hợp hoặc khả nghi về bạn trên mạng Bạn có bằng cấp và đã cố

Những kiểu tìm việc lãng phí thời gian

34343e820225af38ac5326836d40b998

Thật không có ý nghĩa gì khi đầu tư thời gian và tiền bạc vào một tấm chứng chỉ mà chẳng ai cần đến Tránh