thuyết trình nhóm

5 bước để hoàn thành bài thuyết trình nhóm hiệu quả

5-buoc-de-co-mot-bai-thuyet-trinh-nhom-hieu-qua

Bạn có thể phân công cho mỗi thành viên trong nhóm đảm nhiệm một phần. Thuyết trình là một vấn đề mà đang rất nóng