những lời mời làm việc

Quyết định sáng suốt trước lời mời làm việc

lam-gi-khi-nhan-loi-moi-lam-viec-02

Đừng ngần ngại hỏi nhà tuyển dụng về những thông tin như: các khoá học nghiệp vụ, kỹ năng, tiền thưởng…khi thoả thuận với nhà