làm thế nào để đơn xin việc ấn tượng

Những vấn đề thường hay gặp trong cách viết đơn xin việc ấn tượng

7_van_de_thuong_gap_trong_cach_viet_don_xin_viec_an_tuong_2

Cách viết đơn xin việc ấn tượng và hiệu quả chính là hãy dùng câu chào chung như: Kính gửi quý công ty thay vì