kỹ năng tuyển dụng

Có nên tuyển dụng người luôn phản biện

lanh-dao-muon-tuyen-nguoi-luon-phan-bien-2

Ở bất kỳ tổ chức nào, lãnh đạo phải là người đưa ra quyết định cuối cùng nếu không tổ chức đó sẽ dễ bị