kỹ năng nghề nghiệp

Vì sao nên bí mật về mức lương trong công ty?

de-doi-mat-voi-gian-diep-cong-so_0

Bạn có thể hỏi những người trong mạng lưới quan hệ của mình về mức lương cho vị trí tương tự ở những công ty