kinh doanh cùng bạn bè

Lưu ý khi kinh doanh cùng bạn bè

ban-be-cung-kinh-doanh

Những tài sản này được các cổ đông cho công ty mượn. Thay vì mua sắm thì các cổ đông để cho công ty sử