doanh nghiệp nhật bản

Phong cách làm việc của người Nhật thế nào?

w620h405f1c1-files-articles-2014-1084488-phong-cach-nhat-ban

Chúng ta học được gì từ đó? Đúng giờ là một thói quen tốt để chúng ta được người khác tôn trọng. Không có gì