cử chỉ cơ thể trong giao tiếp

Điều quan trọng nhất trong giao tiếp là cảm xúc

untitled-2

Khi tín hiệu cảm xúc của bạn trở nên đủ mạnh, bạn nhận ra tức thì một điều gì đó quan trọng đang xảy ra