cần viết gì vào hồ sơ xin việc

Nhà tuyển dụng xem những gì trong hồ sơ xin việc?

bf2e77b96043b775145a16de410b316a

Việc đưa những từ như vậy vào hồ sơ xin việc cho thấy bạn là một người ngây thơ, hoặc tự mãn, hoặc cả hai.