cách viết thư xin việc hiệu quả

10 câu không nên sử dụng trong thư xin việc

picjumbo-com_img_5992-752x440

Đó là thứ đầu tiên mà nhà tuyển dụng muốn xem và nếu không có, nhà tuyển dụng sẽ chẳng biết bạn là người như