cách viết cv

Lời nói dối tồi tệ nên tránh khi viết CV

4b99bac648e06f7d5c6c7ea43b680ce6

Trong trường hợp này, bạn nên trung thực bằng cách thay thế từ “tôi” bằng “chúng tôi”, và chỉ ra khả năng phối hợp công

4 bí quyết viết CV được nhà tuyển dụng chú ý tới

5_bi_quyet_viet_cv_khien_nha_tuyen_dung_phai_chu_y

Ngoài việc sử dụng các từ khóa, nội dung tốt thì những thông tin liên quan thêm đến bạn cũng khiến nhà tuyển dụng phải