cách từ chối công việc

Cần lưu ý khi nói “không” với cấp trên

shutterstock-118741597

Nó có thể khó khăn khi nói “Không” với sếp nhưng nếu không nói rõ ràng, bạn có thể gây ra hậu quả lớn. Nói