cách để tạo ấn tượng sau cuộc phỏng vấn

Cách để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng nhờ thư cảm ơn

thanks

Lưu ý, bạn phải đảm bảo rằng lá thư cảm ơn được trình bày rõ ràng, dễ đọc, không có bất kỳ lỗi chính tả