bài thuyết trình

Làm thế nào để phân tích, đánh giá bài thuyết trình

ky-nang-thuyet-trinh-bang-powerpoint

Tốc độ có thay đổi không? Thường thì nó có chậm đủ để người nghe hiểu được? Việc nghiên cứu các diễn giả khác là